Ułatwienia dostępu

Media o nas

W sobotę, 24 czerwca 2023 nad Zalewem Drzewieckim odbył sie festyn sobótkowy "Świętojańskie granie". Bardzo udana impreza w ramach Dni Drzewicy zgromadziła na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji prawdziwe tłumy. Dodajmy, że podczas imprezy bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko unijnego projektu "LIFE Pilica", mającego na celu odpowiednie zagospodarowanie, poprawę jakości wody i różnorodności biologicznej wód rzeki Pilicy i jej dopływów, w tym Drzewiczki. Dowiedz się więcej klikając w link: https://tinyurl.com/k3hb7mk3

W marcu uczniowie z grupy zawodowej technik rolnik w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach przystąpili do pierwszego etapu konkursu wiedzy „Bioróżnorodność i ochrona wód w krajobrazie rolniczym”. Głównym celem akcji było podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej przyszłych rolników. Dowiedz się więcej klikając w link: https://powiatsztumski.pl/asp/brawo-mlodzi-rolnicy--jada-reprezentowac-powiat-do-stolicy,2,artykul,1,645

W środę (5 października 2022) w Mediatece 800-lecia odbyło się seminarium tematyczne omawiające nowe zadania i obowiązki gmin w zakresie nieczystości ciekłych w świetle najnowszych aktów prawnych. Organizatorami wydarzenia było Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN oraz Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Dowiedz się więcej klikając w link: https://www.piotrkow.pl/nasze-miasto-t70/aktualnosci-a75/zmiany-w-prawie-wodnym-seminarium-r19520

W dnia 25-26 czerwca 2022 aby rozpromować Projekt LIFE Pilica byliśmy z naszym stoiskiem na 2 wydarzeniach. Pierwszym było „Eko Opoczno”. Jest to cykliczna impreza promująca postawy ekologiczne wśród mieszkańców gminy Opoczno. Drugim z wydarzeń, w którym braliśmy udział był zorganizowany przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Dzień Otwartych Drzwi. Dowiedz się więcej klikając w link: https://warszawa.wody.gov.pl/aktualnosci/1613-promujemy-projekt-life-pilica-w-gminach-polozonych-na-terenie-zlewni-pilicy

W ramach realizacji projektu LIFE Pilica „Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” poszukiwanych jest 16 gospodarstw, które przystąpią do programu. Dowiedz się więcej klikając w link: https://www.opoczno.pl/aktualnosci/n,251713,life-pilica.html

W dniach 27-28 października 2021 odbyło się Pierwsze Spotkanie Zlewniowe Interesariuszy projektu zintegrowanego LIFE Pilica. Spotkanie zostało objęte Honorowym Patronatem Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki oraz Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. Dowiedz się więcej klikając w link: http://www.erce.unesco.lodz.pl/news/za-nami-pierwsze-spotkanie-zlewniowe-interesariuszy-projektu-zintegrowanego-life-pilica

W dniach 27–28 października 2021 na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego w Smardzewicach, w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym „MOLO” – odbyło się Pierwsze Spotkanie Zlewniowe Interesariuszy projektu zintegrowanego LIFE Pilica. Dowiedz się więcej klikając w link: https://parkilodzkie.pl/aktualnosci/1844-life-pilica-smardzewice-2021

W dniach 27-28 października 2021 w Smardzewicach miała miejsce konferencja otwierająca projekt „Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy”. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele administracji rządowej i lokalnych samorządów skupionych wokół Pilicy i Zbiornika Sulejów oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Dowiedz się więcej klikając w link: https://warszawa.wody.gov.pl/aktualnosci/1432-pierwsza-konferencja-projektu-wdrazanie-planu-gospodarowania-wodami-w-dorzeczu-wisly-na-przykladzie-zlewni-pilicy-ip-life-pl-pilica-basin

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi projektu rewitalizacji i oczyszczenia rzeki Pilicy. Program Pilica LIFE ma być realizowany do roku 2030. Koordynuje go Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dowiedz się więcej klikając w link: https://lodzkie.travel/nowe-rzycie-pilicy-projekt-life-pilica

Zainteresowani odpowiednim zagospodarowaniem rzeki Pilicy i jej dopływów, dyskutowali na Pierwszym Spotkaniu Zlewniowym Interesariuszy projektu LIFE Pilica. Głównym punktem narady były Smardzewice nad Zalewem Sulejowskim, ale jako że spotkanie miało charakter hybrydowy, z jego uczestnikami można było się też łączyć za pomocą internetu. Dowiedz się więcej klikając w link: https://www.lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/nowe-%C5%BCycie-dla-pilicy

Budowanie potencjału do wdrożenia działań naprawczych, wskazanych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, w obrębie zlewni rzeki Pilicy to główne wyzwanie, które postawiono przed projektem zintegrowanym LIFE Pilica. Zakładanym efektem końcowym jest poprawa jakości i bioróżnorodności wód powierzchniowych ze szczególnym uwzględnieniem Zbiornika wodnego Sulejów. Dowiedz się więcej pod adresem: https://powiat-tomaszowski.pl/aktualnosci/projekt-zintegrowany-life-wdrazanie-planu-gospodarowania-wodami-w-dorzeczu-wisly-na-przykladzie-zlewni-pilicy-life-pilica.html

Budowanie potencjału do wdrożenia działań naprawczych, wskazanych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, w obrębie zlewni rzeki Pilicy to główne wyzwanie, które postawiono przed projektem zintegrowanym LIFE Pilica. Zakładanym efektem końcowym jest poprawa jakości i bioróżnorodności wód powierzchniowych ze szczególnym uwzględnieniem Zbiornika wodnego Sulejów. Dowiedz się więcej klikając w link: https://www.fdpa.org.pl/projekt-zintegrowany-life

W dniu 16.06.2021 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się spotkanie informacyjne na temat realizacji projektu zintegrowanego LIFE Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy (Pilica LIFE). Dowiedz się więcej klikając w link: https://mazopolska.pl/projekt-pilica-life-debata-w-starostwie/

W związku z problemem suszy jaka corocznie zaczyna dotykać nasz region oraz jednoczesnym dużym zanieczyszczeniem rzeki Pilicy, w Starostwie powiatowym odbyło się spotkanie w sprawie projektu "Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy (Life Pilica)". Dowiedz się więcej klikając w link: https://www.rzeczyca.pl/gsi/component/content/article/1-wiepci-gminne/2879-qwdraanie-planu-gospodarowania-wodami-w-dorzeczu-wisy-na-przykadzie-zlewni-pilicy-life-pilica.html

Ponad 60 uczestników z większości gmin oraz instytucji tematycznych zlewni Pilicy z woj. łódzkiego gościło na wczorajszych warsztatach w ramach projektu LIFE Pilica w Rzeczycy, zorganizowanych m.in. przez Polską Akademię Nauk oraz Wody Polskie. Dowiedz się więcej klikając w link: http://lubocz.pl/spotkanie-regionalne-interesariuszy-projektu-zintegrowanego-life-pilica-dla-wojewodztwa-lodzkiego/

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisały umowę o dofinansowaniu strategicznego projektu pn. „Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy”. Dowiedz się więcej klikając w link: https://sozosfera.pl/finanse/poprawa-jakosci-i-roznorodnosci-biologicznej-wod-pilicy-projekt-life

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wszystkich włodarzy, mieszkańców oraz sympatyków zlewni Pilicy, dla których szczególnie ważne jest środowisko naturalne i konieczność dbania o jego stan zapraszamy do dialogu poprzez kontakt z nami

Copyright © 2024 LIFE Pilica