Ułatwienia dostępu

 • Baza wiedzy do Twojej dyspozycji
  Baza wiedzy do Twojej dyspozycji

  Skorzystaj z najlepszej Bazy wiedzy na temat gospodarowania wodami, poprawy jakości i bioróżnorodności wód powierzchniowych

  Dowiedz się więcej
 • Sprawdź nasze najbliższe wydarzenia
  Sprawdź nasze najbliższe wydarzenia

  Zobacz, gdzie możesz nas spotkać i dowiedzieć się więcej na temat projektu LIFE Pilica

  Dowiedz się więcej
 • Obszary działania w ramach projektu
  Obszary działania w ramach projektu

  Zobacz, jakie obszary działania obejmuje projekt LIFE Pilica

  Dowiedz się więcej
Czym jest
Projekt
LIFE Pilica

LIFE Pilica to interdyscyplinarny projekt finansowany przez Komisję Europejską i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego głównym celem jest poprawa jakości wód w zlewni Pilicy oraz zwiększenie ich retencji poprzez wspieranie wdrażania Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły (PGW).

Projekt realizowany jest w zlewni Pilicy o powierzchni ok. 9 tyś. km , która położona jest na obszarze 93 gmin w obrębie 5 województw (łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego).

16 mln €
Wartość projektu

Całkowity budżet projektu LIFE Pilica
wynosi 16 306 776 €

60%
Dofinansowania

Dofinansowanie otrzymane od Komisji Europejskiej wynosi 60%

35%
Dofinansowania

Dofinansowanie otrzymane z Narodowego Funduszu i Ochrony Środowiska to 35%

Zobacz
Co nowego u nas

Konkurs LOKALNY SYSTEM MONITORINGU WÓD - konkurs dla uczniów szkół rolniczych

LISTA RANKINGOWA Szkołom, które zakwalifikowały się do projektu serdecznie gratulujemy. Szkoły, które nie zakwalifikowały się do projektu, zostały umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji, którejś ze szkół, będą mogły wziąć udział w projekcie. Najważniej...

50-lecie powstania Zbiornika Sulejów w ramach Drugiego Spotkania Zlewniowego...

W dniach 9-10 października br. odbyło się wyjątkowe wydarzenie - drugie spotkanie zlewniowe połączone z 50-leciem powstania Zbiornika Sulejów, na które zostali zaproszeni interesariusze projektu zintegrowanego LIFE Pilica oraz wielu oficjeli. Wydarzenie odbyło się&...

Pikniki w Drzewicy i Modliszewicach za nami. Impreza dla lokalnej...

24 czerwca 2023 roku odbył się festyn rodzinny. Impreza dla społeczności lokalnej przyciągnęła prawdziwe tłumy. Oczywiście nie zabrakło stoiska projektu LIFE Pilica. Świętojańskie Granie to wydarzenie, które cyklicznie odbywa się w Drzewicy. Nawiązuje ono...

Spotkania Regionalne Interesariuszy Projektu LIFE Pilica

  Drugi cykl Spotkań Regionalnych Interesariuszy Projektu LIFE Pilica odbył się maju 2023 roku w czterech odsłonach: Spotkanie Regionalne dla województwa śląskiego i małopolskiego: 10 maja w Hucisku Spotkanie Regionalne dla województwa świętokrzyskiego: 11 maja w S...

Światowa Konferencja Wodna ONZ

W dniach 22-24.03.2023 r odbyła się światowa Konferencja Wodna ONZ – największa tego typu konferencja dotycząca tematyki wodnej od 1977 roku. Konferencja została zorganizowana w celu przyspieszenia realizacji założonego celu SDG 6 Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju ...

KONKURS WIEDZY - Bioróżnorodność i ochrona wód w krajobrazie rolniczym

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ma przyjemność zaprosić uczniów szkół kształcących na kierunkach rolniczych do udziału w konkursie wiedzy pod nazwą „Bioróżnorodność i ochrona wód w krajobrazie rolniczym . Konkurs jest jednym z elementów projektu pn. Wdraża...

II aktualizacja planów gospodarowania wodami (II aPGW)

Od dnia 17.02.2023 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. W dniu 16 lutego 2023 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Pla...

Platform Meeting projektów LIFE w Umianowicach

W dniach 9-10.02.2023 w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach uczestniczyliśmy w Platform Meeting projektów LIFE. Organizatorem spotkania był projekt Life4delta "Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy". Spotkanie miało charakter platformy wymiany doświadczeń...

Warsztaty dotyczące przygotowania Planów Adaptacji do Zmian Klimatu:...

W dniach 02-10 lutego 2023 r., w ramach projektu LIFE PL Pilica Basin CTRL, odbyły się trzecie warsztaty dotyczące przygotowania Planów Adaptacji do Zmian Klimatu dla 3 z 5 miast uwzględnionych w projekcie: Sulejowa, Koniecpola i Opoczna. Ze strony miast wzięli w nich u...

Nowe telemetryczne stacje wodowskazowe na rzece Pilica i jej dopływach

Jednym z głównych zadań planowanych do zrealizowania przez projekt LIFE Pilica jest zapewnienie jak najlepszych danych dotyczących stanu i jakości wody w rzece Pilicy oraz jej dopływach, poprzez opracowanie Systemu Wspierania Decyzji (SWD). Uzyskany efekt ma&n...
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wszystkich włodarzy, mieszkańców oraz sympatyków zlewni Pilicy, dla których szczególnie ważne jest środowisko naturalne i konieczność dbania o jego stan zapraszamy do dialogu poprzez kontakt z nami

Copyright © 2024 LIFE Pilica