Ułatwienia dostępu

Aktualności

II aktualizacja planów gospodarowania wodami (II aPGW)

Pilica-2
autor: Marcin Wężyk

Od dnia 17.02.2023 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

W dniu 16 lutego 2023 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

W celu ułatwienia przygotowania dokumentacji i wyszukiwania niezbędnych informacji PGW Wody Polskie udostępniły następujące materiały pomocnicze:

- narzędzie do przeglądania i pobierania kart charakterystyk JCWP i JCWPd;

- dane przestrzenne.

Materiały są dostępne pod poniższym linkiem:

 
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wszystkich włodarzy, mieszkańców oraz sympatyków zlewni Pilicy, dla których szczególnie ważne jest środowisko naturalne i konieczność dbania o jego stan zapraszamy do dialogu poprzez kontakt z nami

Copyright © 2024 LIFE Pilica