Ułatwienia dostępu

Aktualności

Warsztaty dotyczące przygotowania Planów Adaptacji do Zmian Klimatu: Sulejów, Koniecpol i Opoczno

a-woman-holding-and-putting-a-piece-of-white-jigsa-2022-12-16-05-27-49-utc

W dniach 02-10 lutego 2023 r., w ramach projektu LIFE PL Pilica Basin CTRL, odbyły się trzecie warsztaty dotyczące przygotowania Planów Adaptacji do Zmian Klimatu dla 3 z 5 miast uwzględnionych w projekcie: Sulejowa, Koniecpola i Opoczna. Ze strony miast wzięli w nich udział członkowie Zespołów Miejskich i Zespołów Doradczych oraz inne zainteresowane osoby. Warsztaty prowadzili eksperci przygotowujący plan z FPP Enviro Sp. z o. o., których wspierali przedstawiciele partnerów projektu z Wód Polskich i ERCE. Warsztaty zostały zrealizowane w trybie online.

W trakcie warsztatów został omówiony stan prac nad Strategią Adaptacji oraz zaprezentowano kluczowe sektory wrażliwości na zmianę klimatu. Wypracowano również wizję i główny cel opracowania, w oparciu o analizę wrażliwości i analizę ryzyka. Drugą część warsztatów poświęcono na przegląd i wybór najważniejszych działań adaptacyjnych z wykorzystaniem programu do interaktywnego przeprowadzania sondaży (Mentimeter). Spośród działań we wszystkich miastach podkreślano znaczenie tych, które były związane z rozwojem turystyki, gospodarki wodno-ściekowej i zrównoważonym rozwojem. 

 
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wszystkich włodarzy, mieszkańców oraz sympatyków zlewni Pilicy, dla których szczególnie ważne jest środowisko naturalne i konieczność dbania o jego stan zapraszamy do dialogu poprzez kontakt z nami

Copyright © 2024 LIFE Pilica