Ułatwienia dostępu

Aktualności

Nowe telemetryczne stacje wodowskazowe na rzece Pilica i jej dopływach

Nowe telemetryczne stacje wodowskazowe na Pilicy i jej dopływach

Jednym z głównych zadań planowanych do zrealizowania przez projekt LIFE Pilica jest zapewnienie jak najlepszych danych dotyczących stanu i jakości wody w rzece Pilicy oraz jej dopływach, poprzez opracowanie Systemu Wspierania Decyzji (SWD). Uzyskany efekt ma realnie przełożyć się na podejmowanie działań ograniczających presje w zlewni Pilicy.

W ramach zadania, w ostatni weekend stycznia powstała infrastruktura składająca się z 9 telemetrycznych stacji wodowskazowych na Pilicy i jej dopływach.

Kolejnym krokiem będzie instalacja sond pomiarowych parametrów fizykochemicznych i biologicznych wody, mętnościomierz oraz sondy stanu wody. 

 
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wszystkich włodarzy, mieszkańców oraz sympatyków zlewni Pilicy, dla których szczególnie ważne jest środowisko naturalne i konieczność dbania o jego stan zapraszamy do dialogu poprzez kontakt z nami

Copyright © 2024 LIFE Pilica