Ułatwienia dostępu

Aktualności

50-lecie powstania Zbiornika Sulejów w ramach Drugiego Spotkania Zlewniowego Interesariuszy projektu zintegrowanego LIFE Pilica

50-lecie powstania Zbiornika Sulejów w ramach Drugiego Spotkania Zlewniowego Interesariuszy projektu zintegrowanego LIFE Pilica

W dniach 9-10 października br. odbyło się wyjątkowe wydarzenie - drugie spotkanie zlewniowe połączone z 50-leciem powstania Zbiornika Sulejów, na które zostali zaproszeni interesariusze projektu zintegrowanego LIFE Pilica oraz wielu oficjeli.

Wydarzenie odbyło się w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym MOLO w Smardzewicach. Pierwszy dzień rozpoczął się sesją poświęconą 50-leciu powstania Zbiornika Sulejowskiego, w trakcie której prelegenci przedstawili między innymi historię zbiornika. Odbył się również bardzo ważny panel, którego tematem głównym była rola Zbiornika Sulejowskiego w rozwoju gmin, w trakcie którego głos zabrali przedstawiciele okolicznych gmin: Tomaszowa Mazowieckiego. Sulejowa, Mniszkowa, Wolborza oraz reprezentant Wód Polskich.

Jeszcze przed przerwą obiadową, wszyscy goście zostali zaproszeni na wizytę studyjną po obszarze inwestycji Gminy Tomaszów Mazowiecki i PGW Wód Polskich "Molo" oraz na pokaz poborów prób ze zbiornika, w trakcie którego zaprezentowano urządzenia zakupione w ramach projektu zintegrowanego LIFE Pilica. Krótka wycieczka po okolicy zakończyła się wspólnym zdjęciem wszystkich uczestników spotkania.

Tuż po przerwie obiadowej odbyła się sesja pt. "Adaptacja miast do zmian klimatu", składająca się z krótkich, 20-minutowych prezentacji, połączonych z dyskusją z uczestnikami. Pierwszy dzień zakończył się uroczystą kolacją w hotelowej restauracji.

Drugi dzień został poświęcony czterem sesjom. Pierwsza z nich dotyczyła jakości wód Zbiornika Sulejów i jego zlewni. Następna sesja związana była z działaniami wzmacniającymi potencjał ekosystemów w zlewni Pilicy. Kolejne dwie zostały przedzielone przerwą kawową, po której tematami było ograniczenie presji z rolnictwa oraz ograniczenie presji z gospodarki ściekowej.

Frekwencja podczas Drugiego Spotkania Zlewniowego Interesariuszy projektu zintegrowanego LIFE Pilica była bardzo wysoka, co pokazuje duży potencjał oraz daje jasny sygnał, iż problemy Pilicy zostały zauważone. Konsekwencją tego jest owocna, merytoryczna dyskusja i poszukiwanie optymalnych rozwiązań, które mają przeciwdziałać niekorzystnym sytuacjom na przyszłość oraz opracować konkretne schematy działania i nawyki.

Organizatorami spotkania byli: Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz FPP Enviro.

Wydarzenie objęli patronatem honorowym: Minister Infrastruktury, Minister Klimatu i Środowiska, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreiber.

Zapraszamy do obszernej galerii z tego wydarzenia:

 
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wszystkich włodarzy, mieszkańców oraz sympatyków zlewni Pilicy, dla których szczególnie ważne jest środowisko naturalne i konieczność dbania o jego stan zapraszamy do dialogu poprzez kontakt z nami

Copyright © 2024 LIFE Pilica