Ułatwienia dostępu

Baza wiedzy
Prezentacja wykorzystana podczas konferencji dla nauczycieli i uczniów szkół rolniczych „Bioróżnorodność i ochrona wód w krajobrazie rolniczym", która odbyła się w dniach 13-14 kwietnia 2023 w Warszawie.
Prezentacja wykorzystana podczas konferencji dla nauczycieli i uczniów szkół rolniczych „Bioróżnorodność i ochrona wód w krajobrazie rolniczym", która odbyła się w dniach 13-14 kwietnia 2023 w Warszawie.
Prezentacja wykorzystana podczas konferencji dla nauczycieli i uczniów szkół rolniczych „Bioróżnorodność i ochrona wód w krajobrazie rolniczym", która odbyła się w dniach 13-14 kwietnia 2023 w Warszawie.
Materiały szkoleniowe zaprezentowane 31 stycznia 2023 roku dotyczące rozwiązania opartego na przyrodzie, jako narzędzia w ograniczaniu zanieczyszczeń rolniczych do wód powierzchniowych i gruntowych.
Materiały szkoleniowe zaprezentowane 31 stycznia 2023 roku dotyczące znaczenia rozpraszania związków biogennych pochodzenia rolniczego dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego.
Materiały szkoleniowe zaprezentowane 31 stycznia 2023 roku dotyczące różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym, mające na celu zapoznanie z pojęciem różnorodności biologicznej przez uczniów.
Materiał edukacyjny powstał w ramach działań Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa realizowanych w projekcie "Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni rzeki Pilicy".
Materiał edukacyjny powstał w ramach działań Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa realizowanych w projekcie "Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni rzeki Pilicy".
Ulotka powstała w ramach projektu „Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” o akronimie IP LIFE PL Pilica Basin CTRL dofinansowanego z Komisji Europejskiej oraz NFOŚiGW.
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wszystkich włodarzy, mieszkańców oraz sympatyków zlewni Pilicy, dla których szczególnie ważne jest środowisko naturalne i konieczność dbania o jego stan zapraszamy do dialogu poprzez kontakt z nami

Copyright © 2024 LIFE Pilica